Welkom bij FLORALIA COUNTRY MUSIC & DANCE

Posted On By Sarah Hill

Beste countryliefhebbers en fans van FLORALIA COUNTRY

Onderstaand persbericht is vandaag naar de media verzonden. Vermoedelijk zullen heel wat countryliefhebbers en daardoor vrienden van Floralia, dit bericht als heel onprettig en als een ware verrassing ervaren.

Helaas echter, wij kunnen niet anders beslissen. Stichting Floralia en daardoor de Floralia-Showtuin bestaat bij de gratie van het organiseren van evenementen, wat de laatste 32 jaren betekende het country-festival. Jarenlang hebben wij door de organisatie van Floralia Country, de showtuin kunnen exploiteren. En geloof ons, dat organiseren deden we met enorm veel plezier. Het wegzetten van jaarlijks een zo mooi festival was “een doel op zich” geworden. De laatste jaren werd het allemaal steeds moeilijker. De meningen kunnen verdeeld zijn, maar wij zaten met het feit dat alle inspanningen ten spijt, we met lede ogen moesten aanzien dat de bezoekersaantallen steeds maar terugliepen.

Heel veel dank zijn wij verschuldigd aan Ivonne Verhagen en Aldwin van der Voort, het tweetal dat ons de laatste jaren heeft geholpen bij de organisatie. Zij wisten veel dansliefhebbers te interesseren, waardoor weer diverse “nieuwe mensen”de weg naar Floralia wisten te vinden. Door een programma weg te zetten voor zowel de muziek- als dansliefhebbers hebben we geprobeerd nieuwe impulsen aan het evenement te geven.

We moeten echter constateren dat het geen “haalbare kaart” meer is. De belangstelling voor country is helaas niet groot genoeg meer om een festival zoals ‘FLORALIA COUNTRY” eens was, nog met succes weg te zetten.

Met pijn in ons hart hebben we deze beslissing moeten nemen.

Vanzelfsprekend betekent dit niet het einde van de stichting Floralia en haar Showtuin. We gaan ons beraden over de wijze waarop we de toekomst van onze mooie stichting kunnen veilig stellen.

Tenslotte……willen we al die mensen die ons in al die jaren trouw zijn gebleven, hartelijk danken voor de wijze waarop zij hebben bijgedragen aan het succes van Floralia Country.